Ochrana obyvatelstva

Ochranou obyvatelstva se rozumí plnění úkolů v oblasti plánování, organizování a výkonu činností za účelem předcházení vzniku, zajištění připravenosti na mimořádné události a krizové situace a jejich řešení; ochranou obyvatelstva je dále plnění úkolů civilní obrany (viz. Ženevské úmluvy z 12. srpna 1949).
 
http://www.hzscr.cz/clanek/ochrana-obyvatelstva-uvodem.aspx
 
 
© 2017 Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

Kontakt

SDH Praha-Miškovice U zbrojnice 114/1, 196 00 Praha 9 JSDH MČ Praha-Čakovice Ke Zlatému kopci 8, Praha 9 Tel.:605111099 sdhm9@seznam.cz JPOMCCAKOVICE@email.cz