Rubrika prevence

20.09.2017 12:00
Povinnost hlásit požár hasičům platí bez rozdílu pro právnické a podnikající fyzické osoby tak stejně i pro každého občana. Každému asi...
01.09.2017 18:00
Požární kontroly se prováděly prakticky stejným způsobem od roku 1985, kdy byl vydán „nový zákon“ o požární ochraně a který platí s mnoha...
01.02.2014 14:00
    V listopadu roku 2011 vstoupila v platnost norma Evropské unie, díky které jsou všechny prodávané cigarety tzv....
27.06.2013 11:00
Nepřímou masáž provádíme vždy při zástavě krevního oběhu. Zástavu zjistíme nehmatatelným pulzem na tepně, například krční. Pulz zjišťujeme nejlépe...
22.05.2013 14:00
  Staráte se o zahrádku, zahradu, louku, park, pole nebo třeba les? Rádi vyrážíte s rodinou do těchto lokalit? Víte co můžete a co...
16.12.2012 14:14
  Požárně bezpečnostní zařízení v pojetí platného zákona o požární ochraně představují širokou skupinu zařízení, na jejichž funkčnosti...
29.10.2012 13:35
  Málokdo ví, že vysoce hořlavé kapaliny I. třídy nebezpečnosti (např. benzín, aceton, metanol) mají teplotu vzplanutí do 21 stupňů...
29.10.2012 13:35
  Snad každý z vás se již ve svém životě setkal s dopravní nehodou, ať už přímo nebo nepřímo. Jak tedy postupovat, přijedete-li k dopravní...
29.10.2012 13:33
  Pozor, nejen v zimě se můžete otrávit topidlem. Vysoké teploty v létě, znamenají zvýšené riziko otravy oxidem uhelnatým při nesprávném...
29.10.2012 13:32
  V dnešní době není radno podceňovat požární prevenci. Své bydlení vnímáme jako místo soukromí a bezpečí, ale je tomu opravdu tak? Je...
29.10.2012 13:31
  Evakuace je jedním z důležitých opatření ochrany obyvatelstva. Evakuace se vztahuje na všechny osoby v místech ohrožených mimořádnou...
29.10.2012 13:30
  Provozuschopnost hasicího přístroje se prokazuje dokladem o jeho kontrole provedené dle podmínek stanovených vyhláškou 246/2001 Sb. o...
29.10.2012 13:27
  Jistě každý z vás postřehl, že každou 1. středu v měsíci, v pravé poledne, zaznívají v naší městské části a vůbec po celém území...
Záznamy: 1 - 13 ze 13

Kontakt

SDH Praha-Miškovice U zbrojnice 114/1, 196 00 Praha 9 JSDH MČ Praha-Čakovice Ke Zlatému kopci 8, Praha 9 Tel.:605111099 sdhm9@seznam.cz JPOMCCAKOVICE@email.cz